DzieDot

DzieDot

  • 272


Weitere Informationen:
  • Aktuelle Version : 1.0.18
  • Letzte Aktualisierung :
    2. Juli 2018
  • Größe : 97M
  • benötigt android : 5.0 oder höher
  • Installationen :

App ScreenShots


App Beschreibung


Kāpēc spēle radīta?

Dziesmusvētki - tas ir daudz vairāk nekā oficiālie Dziesmusvētku pasākumi. Tā ir reize, kad svinam to, ka esam dziedātāju tauta. Tā ir vasara, kad iet pa ielu dziedot ir normāli. Taču ir daudz ļaužu, kas, izdzirdot “Daudz baltu dieniņu” sākumu jubilejas svinībās, labprātāk vai nu klusi izlavās no telpas, vai arī pārliecinoši plāta muti. Viņi mēdz sacīt, ka uz ausīm lācis uzkāpis. Bet, ja lācis uz ausīm uzkāpis, tad to var arī nostumt. Vajag tik stumt!

Kurš var iemācīties dziedāt?

Jebkurš! Dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank ar Solfeg.io palīdzību un Latvijas Nacionālā kultūras centra padomu radījusi spēli, kas ļauj viegli, bez klausītājiem un sev vēlamā laikā jebkuram mācīties dziedāt. Iemesls, kas bieži liek domāt, ka nemāki dziedāt, - līdz šim esi mēģinājis sev dziedāt Tavai balsij nepiemērotā augstumā. Katra cilvēka balsij ir konkrētas robežas: viens var padziedāt augstāk, cits - zemāk. Spēle neliks Tev tiekties uz neaizsniedzamiem augstumiem, bet gan strādāt ar to, kas Tev jau ir. No sākuma lietotne nosaka spēlētāja balss augstumu. Kad skaidrs, vai esi soprāns, alts, tenors vai bass, varam piemeklēt tieši Tev viegli izdziedāmu meldiņu. Kāpēc latviešiem savas dziesmas patīk dziedāt daudzbalsīgi? Ne tikai tāpēc, ka tā lieliski skan, bet arī tāpēc, lai katrs varētu atrast sev piemērotāko. Ja pareizais augstums ir piemeklēts, puse darba jau paveikta.

Kā spēlēt?

Spēle Tev piedāvā iemācīties vairākas dziesmas kopā ar spēles galveno varoni - putnu. Vispirms uzmanīgi noklausies, kā izklausās melodija, kas Tev jādzied, un tad liec darboties savam dziedātājputnam. Tu vari kustināt putnu ar savu balsi. Jo augstāk dziedāsi, jo augstāk tas lidos, bet pie zemajiem toņiem tas planēs lejup. Tavs uzdevums ir panākt, lai putns neuzskrietu šķēršļiem, kas to gaida gan tad, kad tas noslīd par zemu, gan tad, kad uzskrien pārāk augstu debesīs. Vari mēģināt kaut simt reižu - neviens Tevi nesteidzina. Nemanot būsi iemācījies gan vārdus, gan precīzi izdziedāt melodiju un tiksi nākamajā līmenī. Katrai dziesmai pavisam ir trīs līmeņi. Kad esi pievārējis pēdējo, vari droši atmest pēdējās kautrības paliekas - nav vairs jātur svece zem pūra, vari dziedāt, kur gribi! Tu esi īsts dziedātājs!

Kādi būs ieguvumi?

Divu dziesmu iemācīšanās sniedz īpašus bonusus. Kad esi iemācījies “Pūt, vējiņi”, vari nofilmēt sevi dziedot un kļūt par daļu no mākslinieces Katrīnas Neiburgas veidotā unikālā mūzikas video. Bet ar “Tumša nakte, zaļa zāle” vari tikt uz Dziesmusvētku Sadziedāšanās nakts skatuves. Kā? Pavisam vienkārši - nofilmē sevi, dziedot šo dziesmu, un sadziedāšanās laikā virtuāli būsi uz skatuves. Un tas nekas, ka nekad neesi dziedājis korī vai pieskāries tautas tērpam. Pietiek ar dziedātgribu. Vēl gan jāņem vērā tāds sīkums, ka nokļūt videoklipā vai uz skatuves vari vien tad, ja esi vismaz 18 gadu vecs. Spēlēt spēli un mācīties dziedāt gan var ikviens - gan liels, gan mazs, gan tie, kas grib iekļūt klipos, gan tie, kas dziedāt grib tikai dušā. Galvenais - ja mācīsimies dziedāt, dziesma dzīvos mūžīgi.
Warum Spiel erstellt?

Song - es ist viel mehr als die offizielle Song Schritte. Es ist eine Zeit, wenn wir die Tatsache feiern, dass wir eine Nation von Sängern sind. Es ist Sommer, wenn Sie auf der Straße singen normal gehen. Allerdings gibt es eine Menge Leute, die, wenn sie „eine Menge weißer dieniņu“ Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten hören, lieber entweder ruhig izlavās des Raumes, oder überzeugenden Backblech Mund. Sie neigen dazu, zu sagen, dass die Bärenohren geklettert. Aber wenn die Bären Ohren gehen, dann kann es auch Shunt. Deshalb müssen wir schieben!

Wer kann singen lernen?

Alle! Sänger- und Tanzfest lieldraugs Swedbank Solfeg.io mit der Hilfe und die Latvian National Culture Center für Beratung, um das Spiel geführt, die es einfach, ohne Publikum macht und Sie wollen es jederzeit singen zu lernen. Der Grund dafür, dass oft lassen vermuten, dass nicht wissen, wie zu singen - versucht, so weit Sie sich Ihre Stimme unangemessen hoch singen. Jede menschliche Stimme gewisse Grenzen: kann man zumindest eine andere singen - unten. Das Spiel wird nicht auf unerreichbare Höhen machen streben, aber mit dem arbeiten, was Sie bereits haben. Von Anfang an bestimmt die App der Stimme Höhe des Spielers. Wenn klar, Sie sind Sopran, Alt, Tenor oder Bass können Sie die richtige Melodie einfach zu singen wählen. Warum Letten, ihre Songs wie mehr Stimmen zu singen? Nicht nur, weil es gut klingt, sondern auch so, dass jeder könnte das am besten geeignete finden. Wenn die richtige Höhe des ausgewählten Komplex, die Hälfte der Arbeit ist bereits getan.

Wie zu spielen?

Das Spiel bietet Ihnen mit dem Hauptcharakter des Spiels mehrere Songs zusammen zu lernen - Vögel. Zuerst hören Sie aufmerksam, da es eine Melodie klingt, die Sie singen, und Ihr dann Singvögel Akt setzen. Sie können den Vogel mit Ihrer Stimme bewegen. Sie sollst das höher ist, desto höher wird es fliegen, aber bei den niedrigen mildert seine Pläne. Ihre Aufgabe ist es Vogel neuzskrietu Hindernisse zu machen, erwarten beide, wenn es fällt zu gering, und wenn die Erhebungen zu hoch in den Himmel. Sie können etwas hundertmal versuchen - niemand Sie empting. Imperceptibly'd lernte beide Wörter und genau die Melodie singen und nehmen Sie auf die nächste Ebene. Jeder Song hat insgesamt drei Ebenen. Wenn Sie die Vergangenheit pievārējis, können Sie sicher die letzten Reste der Bescheidenheit geben - nicht mehr eine Kerze unter den Scheffel gehalten, können Sie singen, wo Sie wollen! Du bist ein schrecklicher Sänger!

Was sind die Vorteile?

Zweigleisige der Wissenserwerb gibt spezielle Boni. Sobald Sie auf „Schlag, Wind“ gelernt haben, können Sie sich singen schießen und ein Teil des Künstlers Catherine Neiburga ein einzigartiges Musikvideo erstellt werden. Aber mit der „dunklen Nacht, grünes Gras“ auf der Song Nachtszene Lied sein. Wie? Ganz einfach - Film selbst dieses Lied zu singen und singen während virtually'd auf der Bühne sein. Und es spielt keine Rolle, dass Sie nie in einem Chor gesungen haben oder Volkstracht berühren. Ausreichende dziedātgribu. Doch beide berücksichtigen solche Kleinigkeit, die nur im Video oder auf der Bühne, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist. Spielen Sie das Spiel und lernen, singen und jeder kann - große und kleine, und diejenigen, die in die Clips erhalten wollen, und diejenigen, die nur in der Dusche singen wollen. Die Hauptsache - wenn Sie lernen, immer das Lied leben zu singen.

Ähnliche Anwendungen